Bộ sưu tập

Máy đọc sách Kobo Sage Chính Hãng

9,200,000₫ Khoảng 7,790,000₫

Máy đọc sách Kobo Libra 2 - 2021 (Đen) Chính Hãng

6,000,000₫ 5,190,000₫

Máy đọc sách Kobo Libra 2 - 2021 (Trắng) Chính Hãng

6,000,000₫ 5,190,000₫

Máy đọc sách Kobo Libra H2O (Đen) Chính Hãng

6,000,000₫ 4,250,000₫

Máy đọc sách Kobo Clara HD

3,690,000₫ 2,950,000₫